L&CPro (Law&Consultancy Professionals), hukuk alanında faaliyet göstermekte olan ekibiyle hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vererek üstlendiği hukuki süreçleri sonuçlandırana kadar takip ederek mahkemelerde davaların takibi, hukuki sözleşmeler ve danışma işlemlerinin uygulanmasını sağlar ve takip eder.
Hisse devir sözleşmeleri, yabancı ortak girişimler, uluslararası imtiyaz sözleşmeleri, rekabet hukuku, şirket birleşme ve satın almaları, gayrimenkul yatırımları, mevzuata uyum, özelleştirmeler, banka ve finans hukuku, enerji mevzuatı, alt yapı yatırımları, ticari davalar, fikri mülkiyet davaları idari davalar, iş hukuku davaları, vergi uyuşmazlıkları ve ilgili konularda takip ve yargılama konuları gibi geniş bir yelpazede hukuki işlemlerde danışmanlık hizmeti vermektedir.

L&CPro (Law&Consultancy Professionals) bünyesinde, aşağıda belirtilen hukuk dallarındaki uyuşmazlıklarda davaların yürütülmesi, dosya hazırlanması, müvekkilin bilgilendirilmesi ve ilgili sözleşme hazırlanması işlemleri ekibimiz tarafından profesyonel bir şekilde yerine getirilmekte ve hukuki işlemler takip edilerek sonuçlandırılmaktadır.
Aile, Miras Medeni Hukuk Uyuşmazlıkları Danışmanlık
Arabuluculuk Hizmeti
Bankacılık ve Finans
Bilişim Hukuku ve Danışmanlık
Blockchain Teknolojileri Uyuşmazlıkları
Ceza Hukuku ve Danışmanlık
Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri
Emlak Edinmeye Dair Hukuki Danışmanlık
Enerji ve Madencilik Hukuku
Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku ve Danışmanlık
Telif Hakları-Patent Korunması-Marka-Tasarım-Faydalı Model Koruması
Gayrimenkul Hukuku ve Danışmanlık
Girişim Sermayesi Yatırımları
İcra ve İflas Hukuku
İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku
İdare Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Danışmanlık
Kişisel Verilerin Korunması
Konkordato
Maliye Hukuku ve Danışmanlık
Medya ve Basın Hukuku
Özelleştirme Hukuku
Rekabet Hukuku
Şirketler, Devralma ve Birleşmeler Danışmanlık
Şirket Tasfiyesi
Taşıma ve Lojistik Hukuku
Tazminat Hukuku ve Danışmanlık
Ticaret Hukuku ve Danışmanlık
Tüketici Hukuku
Uluslararası Ceza Hukuku
Uluslararası Hukuk
Uluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık Çözümü
Uluslararası Tahkim
Uluslararası Yatırım Hukuku
Uluslararası Ticaret Hukuku
Uzlaşma
Vergi Hukuku
Yabancıların Hakları ve Vatandaşlık Hizmetleri Danışmanlığı
Yatırım Hukuku Danışmanlığı

Avrupa Insan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı yerlerinde dava takipleri